PRIVOLA - INTERNET STRANICA

JM Proactive d.o.o., Međimurska ulica 19, 10 000 Zagreb, kao Voditelj obrade, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci zaprimljeni na internet stranici: www.jmproactive.hr (u daljnjem tekstu: web stranica) i da će biti obrađeni i pohranjeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih JM Proactive d.o.o. kao korisniku putem Internet stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac dostupan na ovoj web stranici.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja Vaše poruke/upita.

JM Proactive d.o.o. čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su oni potrebni radi rješavanja Vaše poruke/upita.

Vaši osobni podaci, radi daljnje obrade mogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva.

Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom.

Vaše obrađene podatke JM Proactive d.o.o. čuvati će u skladu sa zakonskim propisima, odnosno propisanim rokovima.

JM Proactive d.o.o. će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je JM Proactive d.o.o., Međimurska ulica 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska.


Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.

Opoziv privole možete učiniti osobno, putem pošte na gore navedenu adresu JM Proactive d.o.o. ili e-poštom na adresu: info@jmproactive.hr

Molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani način i svrhu.

Ovim putem vas također obavještavamo, da samo ona dijete koje ima najmanje 16 godina može dati privolu, točnije, samo je tada obrada njegovih osobnih podatka zakonita, i to u slučajevima kada informacijsko društvo nudi uslugu izravno djetetu.

Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

JM Proactive d.o.o., Međimurska 19, 10 000 Zagreb, OIB: 12353733035, PDV ID: HR12353733035, Uprava: Josipa Zorko, Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Djelatnost: 6920, IBAN: HR5924840081135214537 kod Raiffeisen bank Austria d.d., SWIFT: RZBHHR2X