Fleksibilnost. Pouzdanost. Proaktivnost.

Naše usluge prilagođavamo Vašim potrebama. Kontaktirajte nas za informativnu ponudu.

Pošaljite upit
JM Proactive Header image

Razgovorom i analizom poslovanja te individualnim pristupom dolazimo do zaključka o potrebama Vašeg društva te predlažemo odgovarajuće usluge bez obzira jeste li na početku poduzetničke priče ili imate uhodano poslovanje. Kroz proaktivan i individualan pristup te sa visokom profesionalnošću pristupamo pružanju sljedećih usluga:

TREBAJU MI...

Kao jezik poslovanja računovodstvo je jedna od temeljnih funkcija unutar poduzeća. Sukladno računovodstvenim načelima te ovisno o fazi razvoja društva pružamo usluge;

Procesiranje transakcija. Obrada računovodstvene dokumentacije dogovorenim intenzitetom te provjera ispravnosti zaprimljenih dokumenata.
Cloud računovodstvo. Dostupnost svim podacima društva 24/7 na mobitelu, tabletu ili računalu. Omogućava uvid u poslovne informacije u stvarnom vremenu i omogućava brzo odlučivanje.
E-poslovanje. Poslovanje bez papira i osobnih dolazaka. Dokumentacija se razmjenjuje i čuva u elektronskom obliku. E-poslovanjem utječemo na očuvanje okoliša, jer je briga o okolišu briga o zajednici u cjelini.
Izvještavanje. Eksterno izvještavanje nadležnim institucijama sukladno zakonskim promjenama te interno, menadžersko izvještavanje, sukladno potrebama društva.
In-sourcing. Korištenje i prilagodba poslovnom programu klijenta. Usvajanje internih procesa i procedura klijenta i pomoć u unaprjeđenju istih.
Obračun plaća. Kao dio cjelokupne usluge ili samo outsourcing usluge obračuna plaća, pružamo individualizirani pristup sa naglaskom na povjerljivost podataka.
Ograničeno porezno savjetovanje. U okviru usluge računovodstva klijentima pružamo tekuće porezno savjetovanje, a u slučaju kompleksnih poreznih pitanja, uz suglasnost klijenta, surađujemo s drugim poreznim i financijskim savjetnicima te revizorima.

Financijski kontroling je jedan od prvih i najvažnijih segmenata kontrolinga koji pomaže managementu u razumjevanju financijskih pokazatelja, prepoznavanju promjena te je pomoć u donošenju poslovnih odluka.

Sustav poslovnog izvještavanja je nezaobilazan alat za praćenje poslovanja društva. Kako bi dobio odgovor na ključna poslovna pitanja, management društva dobiva izvještaj izrađen po mjeri poduzeća.

Usluga je prilagođena i usmjerena na mala i srednja poduzeća kao iznimno važnom segmentu gospodarstva i obuhvaća izvještaje prema unaprijed dogovorenom formatu pomoću sljedećih rješenja:
Excel izvještaj.
Automatizirani izvještaj sa postavljenim ključnim pokazateljima poslovanja i kategorijama.
Power BI.
Interaktivni prilagođeni izvještaj sa mogućnošću pregleda na računalu, mobitelu ili laptopu.

Proaktivnim pristupom analiziramo vanjske i unutarnje čimbenike poduzeća te pružamo poslovno savjetovanje iz domene računovodstva i poreza.

Budući poduzetnici. Stručnim savjetima iz područja poreza i računovodstva pomažemo u realizaciji poslovne ideje i ulasku u poduzetništvo. Također, upućujemo na prednosti i nedostatke određenog pravnog oblika društva te pružamo pomoć u izradi poslovnih planova i ostvarivanja poticaja za samozapošljavanje.

Postojeće tvrtke. Temeljem iskustva iz različitih industrija i kontinuiranom edukacijom naših zaposlenika postojećim poduzetnicima pružamo poslovno savjetovanje iz područja poreza i računovodstva prilagođene pojedinačnim potrebama tvrtke.

Nakon analize potreba za znanjima i vještinama Vaših zaposlenika određujemo odgovarajuću edukaciju iz područja financija i računovodstva te korištenja proračunskih tablica.

Edukacije se organiziraju kao eksterne ili in-house edukacije.

Financijska inteligencija. Namijenjeno svima koji, između ostaloga, poslovne odluke donose i na temelju financijskih izvješća. Na lako razumljiv način podižemo svijest polaznika o financijama, računovodstvu te poslovnom odlučivanju.

Excel&Beyond. Kao široko primjenjiv i koristan program za brzu analizu podataka, MS Excel je alat koji je neizbježan na velikom broju radnih mjesta. Najbolji način da se nauči Excel je da se zaista i koristi, stoga radimo na konkretnim modelima vezanim za svakodnevno poslovanje.

Poslovni financijski coaching. Radom jedan na jedan prilagođeno industriji u kojoj radi, polaznik se upoznaje sa konceptima poslovanja, razumijevanja financijskih izvješća, planiranja i donošenja poslovnih odluka.

U našem portfoliu usluga nudimo uslugu Virtualnog asistenta specijaliziranog za administraciju koja omogućava poslodavcima da se fokusiraju na svoju primarnu aktivnost, povećaju produktivnost, reduciraju radne zadatke i smanje troškove. Uloga virtualnoga asistenta se danas razvila na svestranu i fleksibilnu poziciju koja funkcionira na temelju zahtjeva u raznim industrijama.

Zadatke koje obavlja Virtualni asistent za administraciju:

 • Priprema dokumentacije za računovodstvo - ulazni i izlazni računi, bankovni izvodi i ostala relevantna dokumentacija potrebna za obradu
 • Unos podataka u Excel ili Spreadsheet - priprema internih uredskih izvještaja
 • Evidencija o zaposlenicima – radni sati, godišnji odmor, bolovanja, putovanja, osobni dokumenti, liječnički pregledi, certifikati)
 • Evidencija o otvorenim potraživanjima i dugovanjima
 • Prikupljanje ponuda i analiza cijena
 • Priprema i izrada računa u skladu sa računovodstvenim uredom/odjelom
 • Izrada ponuda kupcima sukladno naputcima klijenta/odjela prodaje
 • Unos baznih podataka u informatički sustav klijenta
 • Izrada putnih naloga te evidencija utroška kilometara poslovnih automobile sukladno zakonskim zahtjevima
 • Istraživanje na zadanu temu (putovanje, najpovoljnije destinacije i smještaj, posebne ponude proizvoda i sl.)
 • Prikupljanje i sortiranje životopisa kandidata pri zapošljavanju novih radnika
 • Prikupljanje i obrada podataka, projekcije, kalkulacije, tablični i grafički prikazi i izvještaji
 • Zaprimanje i evidencija pošte